SiMS rozbudowuje moce produkcyjne z pomocą Unii

Informujemy o otrzymaniu dotacji z Unii Europejskiej. Dotacja zostanie przeznaczona na inwestycje w innowacje procesowe w zakresie projektowania, montażu i produkcji obwodów drukowanych.

Inwestycja firmy zostanie dofinansowana dotacją w ramach unijnego programu Wsparcie Inwestycji Przedsiębiorstw Programu RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Projekt został określony jako „Rozbudowa infrastruktury Zakładu Elektronicznego SiMS w Bydgoszczy drogą do poprawy konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym oraz do wprowadzenia nowych usług i produktów”. Wartość projektu wynosi 2,7 mln zł łącznie z otrzymanym z programu unijnego dofinansowaniem w wysokości 0,68 mln zł.